Lisää myyntiä!

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen on ydinosaamistani. Myynnin kasvu on toimivan yrityksen perusedellytys ja ehto tulokselliselle toiminnalle tulevaisuudessa. Mikä on yrityksesi ydinosaamista? Mistä on saatavissa lisää päivittäistä myyntiä? Anna minun auttaa sinua löytämään yksinkertaisia ja nopeita ratkaisuja myynnin kasvattamiseksi.

Esimerkkejä kehityskohteista:

  • Liikeidean terävöittäminen
  • Myynnin ja markkinoinnin vauhdittaminen
  • Markkinoinnin kilpailukeinojen kartoittaminen
  • Myynnin työkalujen kehittäminen
  • Myyntiin ja markkinointiin osallistuvien henkilöiden roolien ja tehtävien määrittäminen
  • Palveluiden kilpailutus: selkeät ja yksinkertaiset mallit avuksi tarjouksen tekemiseen
  • Asiakastyytyväisyyden ja -pysyvyyden parantaminen
  • Liikepaikan valinta ja tuki vuokraneuvotteluissa
  • Yrityksen kannattavuuslaskelmat