Kilpailutuskonsultointi

Asiantuntemukseni ravintolapalveluiden kilpailutukseen perustuu noin 30 vuoden työkokemukseen ravintola- ja catering-alan johtavissa yrityksissä. (Lisää tietoa: CV ) Ravintolapalveluiden kilpailutus on minulle tuttua sekä julkisen lainsäädännön alaisista kilpailutuksista (virastot, oppilaitokset, kunnat), yritysten kilpailutuksista että kansainvälisistä kilpailutuksista.

Tarjouspyyntö on kilpailutusprojektin tärkein asiakirja. Tarjouspyynnön ammattitaitoinen laatiminen vähentää korjaavan työn määrää tarjousprojektin muissa vaiheissa. Parhaan lopputuloksen, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden, saavuttamiseksi on tärkeää huomioida sekä kilpailuttajan että tarjoajien näkökulmat.

Löydät alta esimerkkejä tarjousprosessin työvaiheista, joissa voin auttaa sinua.

Lähtötilanteen kartoitus ja tavoitteiden asettaminen

 • Avainhenkilöiden ja käyttäjien haastattelut
 • Toiminnan reunaehtojen selvitys
 • Toiminnan kehittämisen ideointi, keskustelut
 • Tavoitteiden asettaminen

Tarjouspyynnöt

 • Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen
 • Toimittajatapaamiset, vuoropuhelu palveluntarjoajien kanssa
 • Lisäkysymysten ja vastausten koordinointi
 • Aikataulutus

Tarjousten analysointi

 • Saatujen tarjousten analysointi
 • Tarjousten arviointi ja pisteytys
 • Lisäkysymysten koordinointi
 • Ratkaisuesitykset päätöksenteon tueksi

Tavoitteiden varmistaminen sopimuskaudella

 • Seurantamallin kehittäminen sopimuskauden tarpeiden seuraamiseen