Osaaminen kohdalleen!

Suunnitellut muutokset tuottavat tulosta vasta, kun uudet toimintatavat, roolit ja työkalut on otettu käyttöön päivittäisessä työssä. Tarjoan muutoksen tueksi valmennusta sekä ryhmille että henkilökohtaisesti tapahtuvana coachingina. Kaikki tilaisuudet voidaan pitää joko suomeksi tai englanniksi.

Esimerkkejä valmennuksesta ja mentoroinnista:

  • Myynnin ja markkinoinnin valmennukset
  • Valmennukset suunniteltujen toimenpiteiden käytäntöön viemiseksi
  • Uusien roolien, tehtävien ja työkalujen valmennus
  • Henkilökohtainen coaching tai mentorointiEsimerkkejä palveluistamme:

Henkilökohtainen coaching tai mentorointi:

  • Sovitaan yhdessä yhteistyön kesto (esimerkiksi 6 kuukautta)
  • Sovitaan yhdessä tapaamisten määrä ja aikataulut (esimerkiksi 1 - 2 kertaa/ kuukausi)
  • Alkukartoitus
  • Selkeät tavoitteet, mittarit ja aikataulu
  • Säännöllinen seuranta tavoitteiden saavuttamisesta, korjaavat toimenpiteet
  • Tavoitteiden mukaisen tuloksen varmistaminen