Talous kuntoon!

Oletko aloittava yrittäjä vai jo pidempään yrittäjänä toiminut? Voin auttaa sinua molemmissa tilanteissa. Yrityksen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa loistava yritysideasi tulee muokata laskelmiksi sekä liiketoimintasuunnitelmaksi. Antamalla niiden teon ammattilaisen käsiin vapautat omaa aikaasi ja voimavarojasi. Toimivat, realistiset suunnitelmat ja oikein mitoitetut laskelmat auttavat sinua tulokselliseen yritystoimintaan.

Maailma muuttuu, niin myös yrityksesi toimintaympäristö. Ulkopuolinen asiantuntija auttaa sinua tarkastelemaan yritystäsi uusin silmin. Miten yrityksesi toimintaa voisi tehostaa? Käytätkö aikasi ja resurssisi oikein? Hyödynnätkö kaikki mahdollisuutesi täysimääräisinä?

Esimerkkejä palveluistamme:

Esimerkkejä kehityskohteista:

 • Liiketoiminnan perusedellytysten kehittäminen
 • Toiminnan tehokkuuden arvioiminen ja kehittäminen
 • Kustannusten ja tuottojen oikean suhteen arvioiminen
 • Henkilöstön mitoituksen arvioiminen
 • Toimenpide-ehdotukset
 • Neuvottelut ja analyysien esittely
 • Kehitysprojektien seuranta ja palautteen anto

Aloittavan yrityksen starttipaketti

 • Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ja testaus
 • Talous- ja rahoitussuunnitelman tekeminen

Toimivan yrityksen tuloksen parannus

 • Mystery shopping -arviointikäynnit
 • Toiminnan tehokkuuden ja tuloksen arviointi tuloslaskelmien ja myyntiraporttien perusteella
 • Tunnuslukujen läpikäynti henkilökohtaisessa arviointipalaverissa
 • Konkreettiset työkalut päivittäiseen tehokkuuden arviointiin